Wat doen wij

Wij willen door gebruik te maken van onze Facebook groepen met name de Gratis ophalen Hoofddorp met 20.000 leden en Koop Verkoop Hoofddorp met 16.000 leden mensen om hulp vragen.

Door verschillende acties denk hierbij aan met Pasen, Sinterklaas en/of Kerst mensen iets lekkers laten kopen voor een gezin uit onze minima groep en dit door de gever zelf laten bezorgen.


Op deze wijze willen wij ook een bepaalde sociale cohesie genereren. Tevens ligt het in de bedoeling dat indien een MiniMa gezin hulp nodig heeft, denk bijvoorbeeld aan gratis een bankstel kunnen ophalen maar geen vervoer hebben. Op deze wijze willen wij zorgen dat er mensen met bijv. een bestelbusje hun tijd en busje beschikbaar stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de volgende Facebook groep: Hulp Aanbieden/Vragen/Geven & Donaties voor MiniMa Hoofddorp en Omstreken


Deze internet-website van de Vereniging zal zich verder ontwikkelt worden waardoor bijvoorbeeld u, andere en dus mogelijke donateurs op de hoogte blijven via internet.

Mist u zaken of heeft u opmerkingen / vragen over de site die ontvangen wij deze graag 


 2019 MiniMa Hoofddorp en Omstreken